اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 6231

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/10/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/10/27

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/4/1387 شرکت منحل اعلام شد و آقای جمشید ملکی به عنوان تصفیه و محل تصفیه نیز همدان شهرک مدنی نبش چهارراه آزادگان پلاک 65 اعلام شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/11/13:

شرکت مزبور در تاریخ 27/10/84 به شماره ثبت 6231 در این اداره به ثبت رسیده و اینک خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن جهت اطلاع عموم به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور درج می گردد: 1 - موضوع شرکت: حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری 2 - مرکز شرکت: همدان- شهرک مدنی جاده رباط نرسیده به چهار راه آزادگان 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت پنج سال 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقد 5 - مدیران و دارندگان حق امضا مجاز: آقای محمود میرزایی به سمت مدیر عامل و آقای جمشید ملکی به عنوان رییس هییت مدیره هر دو عضو اصلی هییت مدیره برای مدت ده سال انتخاب شدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک- سفته- بروات- قراردادها و عقود اسلامی با هر دو نفر فوق با مهر شرکت می باشد. 6 - حدود و اختیارات مدیر عامل : بر طبق اساسنامه می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی