اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 225

شناسه ملی: 14003436228

تاریخ ثبت: 1391/03/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/03/04

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/03/04:

موسسه محدثه کاظمی وینچه در تاریخ 4/3/91 شماره ثبت 225 و شناسه ملی 140034XXXX8 در این اداره بثبت رسیده و خلاصه مفاد اساسنامه آن جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 نام موسسه: محدثه کاظمی وینچه. 2 موضوع موسسه: ارایه خدمات حقوقی به عنوان مشاور حقوقی ارایه خدمات جامع حقوقی مشاوره حقوقی و انجام وکالت در کلیه امور حقوقی تجاری اداری انتظامی ثبتی کیفری بیمه ای قراردادها مالی مالیاتی خانوادگی مابقی وفق اساسنامه مصوب. 3 تابعیت: ایرانی. 4 مرکز اصلی موسسه: شاهرود خیابان 15 خرداد جنب اداره اوقاف کدپستی 361465XXXX/5 اسامی موسسین: خانم محدثه کاظمی وینچه فرزند اصغر ش ش 1775 صادره از اصفهان به عنوان مدیر موسسه برای مدت نامحدود برگزیده شد. 6 تاریخ تشکیل موسسه: از ثبت بمدت نامحدود می باشد. 7 مدیر یا مدیران و اشخاصی که در موسسه حق امضا دارند: خانم محدثه کاظمی وینچه به عنوان مدیر موسسه برای مدت نامحدود انتخاب گردید و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای خانم محدثه کاظمی وینچه مدیر موسسه و مهر موسسه دارای اعتبار می باشد. 8 دارایی موسسه: یک میلیون ریال نقدی. ش 201610XXXX118413XXXX سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی