اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1013

شناسه ملی: 10980218745

تاریخ ثبت: 1390/03/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: بخش مرکزی ، شهر مشهد ، سجادشهر ، خیابان بهارستان سجاد 7 فردوسی 18 کوچه بهارستان 16 پلاک 186 ، طبقه چهارم

کد پستی: 9187893581

تاریخ تاسیس: 1390/03/22

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس بخش مرکزی، شهر مشهد، سجادشهر، خیابان بهارستان (سجاد 7 ـ فردوسی 18 ) کوچه بهارستان 16 ـ پلاک 186 ، طبقه چهارم کدپستی 918789XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 961006XXXX15288 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شعبه ی شرکت به آدرس مشهد ـ شهرک صنعتی طوس فاز یک تلاش شمالی 6 پلاک 173 منحل گردید. 2 ـ آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس جدید خراسان رضوی ـ مشهد ـ عبدالمطلب ـ خیابان شفا 8 (عبدالمطلب 54 ) ـ بلوار عبدالمطلب ـ پلاک 53 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 919677XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 960414XXXX23907 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/02/1396 ونامه شماره 257/96 , 310 مورخ 24/4/1396 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از واحد ثبتی فردوس به آدرس خراسان رضوی شهرمشهد عبدالمطلب ـ خیابان شفا 8 (عبدالمطلب 54 ) ـ بلوار عبدالمطلب ـ پلاک 53 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 919677XXXX منتقل گردید ومراتب ذیل شماره 62087 ثبت گردید. ش 960521XXXX35241 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق که در تاریخ 22/3/90 تحت شماره 1013 و شناسه ملی 109802XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: تولید موادغذایی ـ شکلات کره، کره بادام زمینی، تولید، پخش، بسته بندی، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، تهیه ، تولید و توزیع خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا از گمرکات کشور پس از اخذ مجوزهای لازم . اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی جهت شرکت اخذ و اعطای نمایندگی در داخل وخارج از کشور. شرکت در مزایدات و مناقصات شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیصلاح. 2 ـ موسسین شرکت: آقای جواد روشن ( کد ملی: 093839XXXX ) خانم فلورا مرتضوی( کد ملی: 299244XXXX ) 3 ـ مرکز اصلی شرکت: شهرستان فردوس ـ خیابان 17 شهریور ـ شهریور 1 ـ کدپستی 977176XXXX . آدرس شعبه فعلی شرکت: مشهد شرکت صنعتی توس فاز 1 ـ تلاش شمالی 6 ـ پلاک 173 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال می باشد که تماما نقدی و پرداخت شده است و برابر صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 18/3/90 در اختیار مدیرعامل قرار گرفته است. 5 ـ مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: آقای جواد شن وخانم فلورا مرتضوی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند که آقای جواد جوشن رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم فلورا مرتضوی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی بانکی با امضا منفرد مدیرعامل آقای جواد جوشن همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 ـ اساسنامه شرکت در 27 ماده و یک تبصره به تصویب رسیده است. 7 ـ انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک فردوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی