اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 93

شناسه ملی: 14006241464

تاریخ ثبت: 1395/07/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: تیران و کرون بلوار شهید بهشتی غربی روبروی حسینیه ارشاد

کد پستی: 8531743494

تاریخ تاسیس: 1395/07/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/07/25:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/25:

تاسیس موسسه غیر تجاری نغمه سرای نینوا درتاریخ 25/07/1395 به شماره ثبت 93 به شناسه ملی 140062XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: اجرای کلیه مراسم های مناسبتی و جشن هایی مانند عقد و عروسی و مولودی خوانی در چهارچوب قوانین و شرع مقدس با همکاری وانتقال مهارت فنی و تجربی به افراد ذیصلاح و توانا در این حوزه نموده و ارتقا سطح کیفی این نوع مراسمات انجام موضوعات در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی موسسه: تیران و کرون بلوار شهید بهشتی غربی روبروی حسینیه ارشاد کدپستی 853174XXXX سرمایه موسسه: مبلغ 1000000 ریال می باشد که تماماً و در اختیار مدیران موسسه قرار گرفت. اولین مدیران موسسه: آقای ناصر کرمی به شماره ملی 549956XXXX به سمت مدیرعامل دارنده 500000 ریال سهم الشرکه، آقای اسماعیل یوسفی به شماره ملی 549959XXXX به سمت رییس هییت مدیره دارنده 500000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کیمیای وطن جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. / ش 950725XXXX49731 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تیران و کرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی