اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 55643

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/6/86 شرکت مزبور که در تاریخ 7/7/86 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 85 به تصویب رسید. خانم سمیرا تشکری به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا علیمردانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی