اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 61481

شناسه ملی: 14007961896

تاریخ ثبت: 1397/09/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1397/09/01

کد پستی: 8185784331

آدرس: و فرعی ، بزرگراه های ریلی ، فرودگاه ها ، تونلها و پلها ، راههای زیرزمینی ، تهیه و تولید و تعمیر تجهیزات راهسازی و اجرای عملیات تولید آسفالت شن و ماسه و همچنین اجرای کلیه عملیات پیمانکاری و عمرانی مرتبط با ابنیه و ساختمانها پیمانکاری ، انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی آجری ، سنگی ، بتنی وفلزی ، سازه های ساختمانی ، محوطه های کوچک ، دیوارکشی ، اجرای پیاده روها ، تولید و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها ، شبکه های برق و تاسیسات برقی ، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص ، سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق ، اجرای عملیات رشته تاسیسات و تجهیزات ، سیستم های سردکننده ساختمان ، تاسیسات و تجهیزات ساختمان آب ، گاز ، برق و فاضلاب ، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک ، وسایل انتقال آسانسور و پله برقی ، سیستم های خبر و هشدار دهنده ، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس ، سیستم های ارتباطی ، شبکه های رایانه ای ساختمان ، سیستم های حفاظتی و نظارتی و درب های اتوماتیک ، طراحی و نظارت و اجرا در زمینه های نوسازی ابنیه ، طراحی و نظارت و اجرا در زمینه تاسیسات برقی و مکانیکی ، اتوماسیون های صنعتی اداری و هوشمندسازی منازل ، اخذ و اعطای شعب و نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی ، اخذ وام و اعتبارات مالی از بانک ها و موسسات مالی صرفا در راستای موضوع شرکت ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و پیمانها پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان ، میرزاطاهر ، کوچه شهید رسول حاجیان -LSB- 31 -RSB- ، کوچه الله اکبر -LSB- 23 -RSB- ، پلاک 24 ، طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/09/01:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/01:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود فنی و مهندسی پایا سازان مسکن ملل درتاریخ 01/09/1397 به شماره ثبت 61481 به شناسه ملی 140079XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه های داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، انجام، طراحی، محاسبه، نظارت و اجرا کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند، سدسازی ـ تسطیح اراضی، گودبرداری، نازک کاری و سفت کاری و تعمیرات ساختمان، تزریق سیمان، بازسازی ابنیه، تزیینات داخلی و خارجی ساختمانها، اجرای کلیه عملیات راهسازی اعم از راههای اصلی و فرعی، بزرگراه های ریلی، فرودگاه ها، تونلها و پلها، راههای زیرزمینی، تهیه و تولید و تعمیر تجهیزات راهسازی و اجرای عملیات تولید آسفالت ـ شن و ماسه و همچنین اجرای کلیه عملیات پیمانکاری و عمرانی مرتبط با ابنیه و ساختمانها پیمانکاری ، انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی آجری، سنگی، بتنی وفلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها، تولید و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص، سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق، اجرای عملیات رشته تاسیسات و تجهیزات، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز،برق و فاضلاب)، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسور و پله برقی)، سیستم های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، سیستم های حفاظتی و نظارتی و درب های اتوماتیک، طراحی و نظارت و اجرا در زمینه های نوسازی ابنیه، طراحی و نظارت و اجرا در زمینه تاسیسات برقی و مکانیکی، اتوماسیون های صنعتی اداری و هوشمندسازی منازل ،اخذ و اعطای شعب و نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات مالی از بانک ها و موسسات مالی صرفا در راستای موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و پیمانها پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، میرزاطاهر ، کوچه شهید رسول حاجیان[ 31 ] ، کوچه الله اکبر[ 23 ] ، پلاک 24 ، طبقه همکف کدپستی 818578XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای رضا معین الدینی به شماره ملی 109117XXXX دارنده 700000 ریال سهم الشرکه خانم فرشته کدخدایی الیادرانی به شماره ملی 128496XXXX دارنده 100000 ریال سهم الشرکه آقای محمد کدخدایی الیادرانی به شماره ملی 128510XXXX دارنده 100000 ریال سهم الشرکه آقای امیر کدخدایی به شماره ملی 128845XXXX دارنده 100000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای رضا معین الدینی به شماره ملی 109117XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم فرشته کدخدایی الیادرانی به شماره ملی 128496XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد کدخدایی الیادرانی به شماره ملی 128510XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود آقای امیر کدخدایی به شماره ملی 128845XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک،سفته،بروات،قراردادها،عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970901XXXX80152 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی