اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 483462

شناسه ملی: 14005450280

تاریخ ثبت: 1394/09/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: تهران سعادت آباد خیابان بین 3 و 25 بن بست سعادت ساختمان صبا پلاک 32 طبقه 3 واحد 1

کد پستی: 1998819513

تاریخ تاسیس: 1394/09/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/09/14:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/14:

تاسیس شرکت سهامی خاص راه گستر تابان حقیقت درتاریخ 14/09/1394 به شماره ثبت 483462 به شناسه ملی 140054XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: صادرات و واردات کالا، ماشین آلات و مواد غذایی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با کلیه ارگان ها و نهاد های دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات بصورت ارزی و مالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری معتبر سراسر کشور شرکت در مزایدات و مناقصات معتبر داخلی و خارجی گشایش اعتبار ال سی نزد کلیه بانکهای معتبر سراسر کشور شرکت در کلیه جشنواره ها و نمایشگاه ها و همایش های معتبر سراسر کشور تاسیس شعبه و نمایندگی در سراسر کشور (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران سعادت آباد خیابان بین 3 و 25 بن بست سعادت ساختمان صبا پلاک 32 طبقه 3 واحد 1 کدپستی 199881XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 100000000 ریال منقسم به 100 سهم 1000000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 328/2528/72 مورخ 14/8/94 نزد بانک صادرات ایران شعبه بلوار ناهید پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: هادی فارغی شماره ملی 450115XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره یسری فارغی شماره ملی 449020XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره سجاد فارغی بشماره ملی 450093XXXX به سمت رییس هییت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل منفردا و در نبود مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل منفردا و در نبود مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای فیض اله قریبی به شماره ملی 453950XXXX به عنوان بازرس اصلی.خانم مهین گل زادی به شماره ملی 041026XXXX به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ 940914XXXX99818 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی