اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 4360

شناسه ملی: 14004141433

تاریخ ثبت: 1393/03/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

کد پستی: 7951357933

آدرس: تصفیه در قشم به نشانی درگهان بازار اطلس پلاک 140

تاریخ تاسیس: 1393/03/19

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/05:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/10/98 شرکت مزبور به واصله مورخ 25/10/98 که در تاریخ 04/12/98 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 1 شرکت منحل گردید. 2 آقای محمد بهزادی به شماره ملی 649967XXXX به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 3 محل تصفیه در قشم به نشانی: درگهان بازار اطلس پلاک 140 کدپستی 795135XXXX تعیین گردید. ش 981205XXXX35719 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/26:

خلاصه مفاد اظهارنامه و اساسنامه شرکت بلور درخشان قشم (با مسیولیت محدود) که در مورخ 19/3/93 شماره ثبت 4360 و شناسه ملی 140041XXXX3 در این مرکز به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میگردد. 1 ـ موضوع شرکت: صادرات، واردات و فروش کالا و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز فعالیت اقتصادی شماره 280/93 مورخ 13/3/93 سازمان منطقه آزاد قشم. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: قشم ـ درگهان ـ مجتمع تجاری اطلس ـ طبقه همکف ـ پلاک 140 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ بیست هزار دلاری نقدی می باشد. 5 ـ آقایان گل محمد ولد فیض محمد بشماره پاسپورت 778614 OA بسمت رییس هییت مدیره، محمد بهزادی بشماره ملی 649967XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و عبدالخلیل فرزند عبدل احمد بشماره پاسپورت 522685 OA بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ مکاتبات، اسناد، اوراق تعهدآور و بهادار و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. 7 ـ مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره میباشد. 8 ـ آقایان محمد بهزادی دارنده پنجاه و یک درصد از کل سهم الشرکه معادل ده هزار و دویست دلار، عبدالخلیل فرزند عبدل احمد دارنده بیست و پنج درصد از کل سهم الشرکه معادل پنج هزار دلار و گل محمد ولد فیض محمد دارنده بیست و چهار درصد از کل سهم الشرکه معادل چهار هزار و هشتصد دلار می باشند. 9 ـ روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر 26 ماده و بدون تبصره در مورخ 19/3/93 بتصویب رسید. ش 1846922 مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی