اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 527616

شناسه ملی: 14007668612

تاریخ ثبت: 1397/04/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران سه راه زندان خیابان پلیس کوچه شهید سیدجلال الدین امیری سعید پلاک 58 طبقه پنجم واحد 14

کد پستی: 1639916377

تاریخ تاسیس: 1397/04/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/04/02:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/02:

تاسیس شرکت بامسیولیت محدود زیرسازی و ماشین آلات صنعت بتن درفش کاویان درتاریخ 02/04/1397 به شماره ثبت 527616 به شناسه ملی 140076XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارایه طریق در رابطه با کلیه امور مهندسی و فنی و صنعتی در خصوص راه سازی و زیرساخت جاده ها و معابر و ... . نگهداری و تعمیر ماشین آلات، تجهیزات صنعتی و آموزش تعمیرات و نگهداری و در زمینه مذکور و انجام امور بازرگانی از قبیل واردات و صادرات. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ سه راه زندان ـ خیابان پلیس ـ کوچه شهید سیدجلال الدین امیری(سعید) ـ پلاک 58 ـ طبقه پنجم ـ واحد 14 کدپستی 163991XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مرجان معدن نژاد به شماره ملی 432304XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای امیر اصل فلاح به شماره ملی 489910XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره خانم مرجان معدن نژاد به شماره ملی 432304XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود آقای امیر اصل فلاح به شماره ملی 489910XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 970402XXXX66246 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی