اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 368

شناسه ملی: 10862034192

تاریخ ثبت: 1389/06/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/06/01

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت آتش ساران کردستان (بامسیولیت محدود) تحت شماره 368 و شناسه ملی 108620XXXX2 بتاریخ 13/5/89 در دفتر ثبت شرکت های این اداره به ثبت رسیده و خلاصه اساسنامه و شرکتنامه آن جهت اطلاع عموم و نشر در روزنامه رسمی به شرح ذیل آگهی می گردد: 1 ـ نام شرکت: شرکت آتش ساران کردستان 2 ـ موضوع شرکت: گازرسانی خانگی و تجاری ـ لوله کشی آب خانگی و ساختمانهای دولتی و اداری ـ لوله کشی پکیچ و لوله کشی شوفاژ و پیمان کاری گازرسانی بین شهری. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: دیواندره ـ خیابان شهید رجایی روبروی مسجد حضرت رسول (ص) تلفن 091947XXXX1 کدپستی 664163XXXX . 4 ـ اسامی شرکا و موسسین با ذکر مشخصات و آدرس: 1 ـ آقای سید امیر مصطفایی فرزند سید علی بشماره شناسنامه 24 صادره از دیواندره به آدرس دیواندره خیابان شهید رجایی روبروی مسجد حضرت رسول 2 ـ آقای علا مصطفایی فرزند علی بشماره شناسنامه 330 صادره از دیواندره به آدرس دیواندره خیابان شهید رجایی جنب مدرسه پیش دانشگاهی نور. 5 ـ مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 6 ـ سرمایه شرکت: سرمایه اولیه شرکت به مبلغ یک میلیون ریال تمام نقد می باشد که در اختیار مدیرعامل قرار گرفت. 7 ـ میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا: 1 ـ آقای سید امیر مصطفایی 50 درصد 2 ـ آقای علا مصطفایی 50 درصد 8 ـ اسامی اعضا هییت مدیره سمت و صاحبان حق امضا: آقای سید امیر مصطفایی به عنوان مدیرعامل و آقای علا مصطفایی به عنوان رییس هییت مدیره بمدت نامحدود انتخاب همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل (چک ـ سفته ـ بروات ـ) قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار قانونی است. 9 ـ سایر شرایط: طبق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. ثبت اسناد و املاک دیواندره

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی