اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1702

شناسه ملی: 14003596260

تاریخ ثبت: 1392/06/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/06/05

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/05:

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فوق که در تاریخ 5/6/92 شماره ثبت 1702 شناسه ملی 140035XXXX0 دفتر ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضای ذیل تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: مونتاژ خودرو، صادرات واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در مناقصات و مزایده ها، پس از اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذیصلاح و مطابق با قوانین و مقررات منطقه آزاد ارس. 2 مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ارس، جلفا، فاز 2 ، تقاطع خیابان 90 35 ST 6 35 ST. 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 میزان سرمایه شرکت: 000/000/10 (ده میلیون) ریال تماماً نقدی. 5 اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک از آنان: 1 . ناصر انگجی دارنده مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار ریال معادل هشتاد و پنج درصد سهم الشرکه 2 . ابوالفضل فتاح اهر دارنده مبلغ یک میلیون ریال معادل ده درصد سهم الشرکه 3 . ابراهیم محمدپور دارنده مبلغ پانصد هزار ریال معادل پنج درصد سهم الشرکه می باشند. 6 مدیران شرکت: ناصر انگجی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، ابوالفضل فتاح اهر به سمت رییس هییت مدیره، ابراهیم محمدپور به سمت نایب رییس هییت مدیره بمدت نامحدود انتخاب شدند. 7 دارندگان حق امضا مجاز: کلیه اسناد اوراق تعهدآور تجاری بهادار بانکی قراردادها و عقود اسلامی، مکاتبات عادی و اداری بامضای مدیر عامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 حدود اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. 9 انحلال شرکت: مطابق ماده 114 قانون تجارت و اساسنامه شرکت خواهد بود. 10 اساسنامه شرکت در 27 ماده و بدون تبصره بتصویب رسید. 11 روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 201610XXXX118706XXXX سرپرست ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی