اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 12763

شناسه ملی: 10570029260

تاریخ ثبت: 1392/04/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 3455163119

آدرس: استان قزوین شهر قزوین کوچه هدایت فر فرعی نور دانش پلاک 55

تاریخ تاسیس: 1392/04/04

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/04/04:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/05:

شرکت فوق در تاریخ 4/4/92 شماره ثبت 12763 و شناسه ملی 105700XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 4/4/92 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ارایه خدمات در زمینه نظافت اماکن عمومی و خصوصی، ارایه خدمات در زمینه تامین و نگهداری فضای سبز و تاسیسات سرد و گرم، انجام امر تجاری مجاز، خدمات فنی در زمینه کابل کشی برق، شرکت در مناقصات و مزایدات و استفاده از تسهیلات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: استان قزوین، شهر قزوین، کوچه هدایت فر، فرعی نور دانش، پلاک 55 ، کدپستی 345516XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال نقدی می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مهدی افشار به کد ملی 509002XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 25 آقای مصطفی افشار کد ملی 509987XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ش 468020XXXX110719XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی