اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 563

شناسه ملی: 10340116270

تاریخ ثبت: 1392/10/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/10/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/10/24:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/24:

موسسه فوق در تاریخ 24/10/1392 شماره ثبت 563 و شناسه ملی 103401XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 16/10/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: 1 . شناسایی، رشد و معرفی استعدادهای ادبی و هنری شهر وسعی در شکوفایی آنها 2 . بالا بردن سطح علمی و ادبی شاعران و نویسندگان و ایجاد زمینه های مختلف آموزشی جهت فعالیت های هنری با استفاده از استادان و متخصصان 3 . نقد و بررسی و ارزش یابی آثار شاعران و نویسندگان در راستای کمک به پیشرفت و تعالی ایشان 4 . برگزاری برنامه های ادبی بمنظور شناساندن هنرمندان به مردم و ارتباط هر چه بیشتر اهالی قلم با جامعه 5 . برگزاری جلسات و برنامه های ادبی و مشارکت موثر در جشنواره و کنگره ها و سایر مراسم فرهنگی 6 . معرفی و بزرگداشت هنرمندان، شعرا و متفکران در عرصه فرهنگی و معرفی آثار ارزنده و نقش و سهم آنان در اعتلا و ارتقای فرهنگی 7 . گردآوری و نشر آثار ارایه شده در انجمن در قالب کتاب، نشریه و یا درج در فضای مجازی 8 . حمایت از علاقه مندان و پدیدآورندگان آثار فرهنگی و علمی و همکاری در امر انتخاب و نشر آثار برگزیده آنان 9 . ارتباط و تعامل فرهنگی با دیگر مجامع ادبی. ثبت موضوع بتنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی موسسه: 1 3 استان چهارمحال و بختیاری، شهر شهرکرد دستگرد امامزاده کانون نور 4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 1 5 آقای ابراهیم ایزدی دستگردی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای داریوش یگانگی دستگردی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای سجاد محبی دستگردی به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای همایون حیدری به سمت عضو هییت مدیره. 55 آقای مهرداد احمدی به سمت خزانه دار بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق عادی با امضای ابراهیم ایزدی و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ش 234320XXXX780156XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی