اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 37171

شناسه ملی: 10200452799

تاریخ ثبت: 1392/07/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: 13 استان آذربایجان شرقی شهر تبریز کوی پرواز خیابان بابایی 2 کوچه شقایق 4

تاریخ تاسیس: 1392/07/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/07/30:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/05:

شرکت فوق در تاریخ 30/07/1392 شماره ثبت 37171 و شناسه ملی 102004XXXX9 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 05/08/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: شرکت در مناقصات فضای سبز و پارکها واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات مشارکت در مناقصات و مزایده ها اعم از دولتی و خصوصی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به نام شرکت مشارکت در پروژه های سایر شرکتها اعطا نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) 2 تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان آذربایجان شرقی شهر تبریز کوی پرواز خیابان بابایی 2 کوچه شقایق 4 پ 13 تلفن 3852657 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای امین جلیلی به سمت رییس هییت مدیره 25 خانم سمیرا جلیلی به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای امین جلیلی به سمت مدیر عامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها عقود اسلامی با امضای امین جلیلی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضا امین جلیلی و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. ش 001010XXXX116244XXXX مسیول اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی