اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10960016180

تاریخ ثبت: 1389/08/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/08/16

آدرس: مراغه خیابان کاشانی کوچه 6 متری اتحاد

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/08/16:

1,200,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت نیک گستر مراغه سهامی خاص که در تاریخ 16/8/89 ذیل شماره 2694 و شناسه ملی 109600XXXX0 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل دفاتر در تاریخ 16/8/89 تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم به شرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: امور نظافتی ـ ساختمانهای اداری ـ خصوصی و منشی گری، آبدارخانه ، بوفه داری و آشپزی ـ تهیه و تولید مصنوعات فلزی اعم از آهنی، آلومینیومی، چوبی، خارپا، سوله ، تیرآهن کشی ، درب، پنجره سازی و آرک ـ اداره تاسیسات ساختمانی اعم از موتورخانه ها، حرارت مرکزی، لوله کشی آب و گاز، سیم کشی و نقاشی ساختمان. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: مراغه ـ خیابان کاشانی ـ کوچه 6 متری اتحاد ـ پلاک 589 کدپستی 65319 ـ 55149 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 1200000 ریال منقسم به یکصدو بیست سهم با نام ده هزار ریالی که 35 درصد آن برابر گواهی شماره 449 ـ 13/8/89 بانک ملی شعبه کاشانی مراغه به حسابه شماره 010722XXXX001 واریز و 65 درصد بقیه در تعهد سهامداران می باشد. 5 ـ مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: آقایان هوشنگ نیک سرشت با سمت رییس، مهدی نیک سرشت با سمت نایب رییس، یوسف نیک سرشت با سمت منشی هییت مدیره و عباس نیک سرشت با سمت مدیرعامل به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی وقراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. 6 ـ آقایان حسین جباری و بهروز فرخی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. رییس ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی