اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4911

شناسه ملی: 14004609092

تاریخ ثبت: 1393/09/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/09/18

آدرس: دزفول ، خ فردوسی بین شریعتی و اقبال لاهوری

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/09/18:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/25:

شرکت مرقوم شماره ثبت 4911 مورخه 18/9/93 شناسه ملی 140046XXXX2 در این اداره بثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان جهت اطلاع عموم بشرح زیر آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات مهندسی، مشاوره، طراحی و اجرا در زمینه مهندسی مکانیک، برق، مواد (متالوژی) و شیمی، طراحی و ساخت انواع قالبهای فلزی و پلاستیک و انواع جیگ و فیکسچرها تولید انواع قطعات صنعتی بازیافت مواد پلاستیک و فلزی مشاوره و طراحی سیستمهای آزمایشگاه و تهیه مواد و وسایل مورد نیاز اخذ و اعطا نمایندگی از و به کلیه شرکتها، انجام انواع پروژه های اتوماسیون صنعتی مدار فرمان و میکروکنترلر، طراحی و اجرا و سرویس تاسیسات حرارتی و برودتی، طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی، خدمات مربوط به کشاورزی (تسطیح اراضی کانال کشی...) خدمات ساختمانی (طراحی و اجرای ساختمان تغییر در ساختمان...) برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای انواع صنایع شرکتها و ادارات، فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. 2 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال بطور نقد منقسم به 100 سهم 10000 ریالی بانام که بموجب گواهی شماره 7007/118 ـ 6/8/93 بانک کشاورزی شعبه مرکزی دزفول بابت 35 درصد سرمایه مبلغ 350000 ریال واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: دزفول، خ فردوسی بین شریعتی و اقبال لاهوری پلاک 225 کدپستی 15575 ـ 64618 . 4 ـ مدت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 5 ـ اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه 6 ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از: آقای محمدرضا لطفی پور با کد ملی 200261XXXX بسمت مدیرعامل و حسنعلی ولی زاده عباس آبادی با کد ملی 200313XXXX بسمت رییس هییت مدیره و علی عارفان با کد ملی 200099XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 7 ـ کلیه اوراق مالی و اسناد تعهدآور (چک، سفته بروات قراردادها) با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری باامضا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. 8 ـ بازرسین عبارتند از: رضا زبرجد با کد ملی 200315663 به عنوان بازرس اصلی و محمد حسن فیروز کوهی با کد ملی 200213XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 9 ـ روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ذیل ثبت از لحاظ امضا در مورخ 19/9/93 تکمیل شد. ش 301040XXXX141093XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک دزفول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی