اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 201

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مورخ 28/2/83 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم و درج در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار سیروان آگهی می شود: 1 - آقایان مصطفی خدری زاده و احمد خدری زاده و خانم فخری شافعی و آقای آراس خدری زاده به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - آقای مصطفی شکوهی به سمت بازرس اصلی و آقای خالد آزادی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار سیروان جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب گردید. 4 - به موجب صورتجلسه مورخ 29/2/83 هییت مدیره شرکت مذکور آقای مصطفی خدری زاده به سمت رییس هییت مدیره و آقای آراس خدری زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد خدری زاده به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار قانونی می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان سقز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی