اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 8281

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 25/10/89 شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) بهداد ایزدپناه به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل و سیده زهرا هاشم نژاد به عنوان نایب رییس هییت مدیره و حامد محمدی و شهرام جعفری و احمد ایزدی آملی و آرش ایزدی آملی همگی به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ب) کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ج) عاطفه رسولیان و محمد زایر اومالی به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند. د)روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 6/11/84 شرکت مذکور تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: مرکز اصلی شرکت از ساری ـ میدان امام (ره) ـ بلوار پاسداران کوی بهار ـ آخرین کوچه سمت راست به تهران ـ جنت آباد شمالی ـ کوچه شهید گل مکانی انتقال یافت. کفیل ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی