اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 2379

شناسه ملی: 10860174504

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/16:

به استناد درخواست مدیر موسسه حقوقی (موضوع ماده 187 برنامه سوم توسعه) و پروانه وکالت شماره 2298/181 م / پ مورخ 1/2/93 صادره از مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه پایه وکالت از دو به یک ارتقا یافت و مدت موسسه نیز به نامحدود تغییر یافت. ش 940616XXXX82526 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی