اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 363852

شناسه ملی: 10320151931

تاریخ ثبت: 1388/10/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران خ خرمشهر خ شهید عشقیار ک اول

تاریخ تاسیس: 1388/10/22

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/10/22:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 22/10/1388 تحت شماره 363852 و شناسه ملی 103201XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 22/10/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: فعالیت های بازرگانی شامل واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز اخذ وام و تسهیلات بانکی و ارزی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی برگزاری دوره های آموزشی و نرم افزارهای تخصصی غیررسانه ای در زمینه نفت گاز و پتروشیمی برای پرسنل شرکت ارایه خدمات فنی و مهندسی شامل تحقیقات طراحی ساخت و اجرا در صنایع نفت و گاز پتروشیمی همکاری با شرکت های خارجی در زمینه خدمات فنی و مهندسی و بازرگانی و اخذ نمایندگی فروش در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ خرمشهر خ شهید عشقیار ک اول پ 38 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم فاطمه مستوفی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای صالح نصیری به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای سیداحسان مصطفوی به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای صالح نصیری به سمت مدیرعامل به مدت 1 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی