اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/09/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: تبریز شهرک طالقانی ده متری اول

تاریخ تاسیس: 1385/09/27

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/09/29:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت تعاونی 3024 تراشکاری و فرزکاری نوین صنعت تبریز که در تاریخ 27/9/85 تحت شماره 20689 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/9/85 از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکتها تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: انجام تراشکاری و فرزکاری و تولید قطعات سفارشی از طرف شرکتهای متقاضی بقیه طبق اساسنامه 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - سرمایه شرکت: مبلغ بیست و یک میلیون ریال منقسم به هفت سهم سه میلیون ریالی 4 - مرکز اصلی شرکت: تبریز، شهرک طالقانی، ده متری اول، پلاک 4 ، تلفن 4771498 5 - اولین مدیران و دارندگان حق امضا: پرویز مهربانی به سمت رییس هییت مدیره و مهدی سمسار حسن پور به سمت نایب رییس هییت مدیره و روح اله پور ابوالحسنی به سمت مدیر عامل و منشی هییت مدیره، کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق بهادار با امضای رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان نایب رییس به اتفاق مدیر عامل و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 6 - اختیارات مدیر عامل : مطابق مفاد اساسنامه 7 - بازرس اصلی و علی البدل: به ترتیب احمدرضا صدرمنش و رمضان پورمحمد مسیول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی