اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 36587

شناسه ملی: 10860204927

تاریخ ثبت: 1388/01/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 8157958881

آدرس: تصفیه نیز اصفهان خ هشت بهشت شرقی کوچه احد پلاک 17

تاریخ تاسیس: 1388/01/10

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/11/17:

برابر صورت جلسه مجمع فوق العاده شرکا مورخ 25/10/1389 و 1/11/89 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 بموجب سند صلح حقوق به شماره 2623 مورخ 25/6/89 آقای احمد امینی دارنده ده میلیون ریال سهم الشرکه تمامت سهم الشرکه خود را به آقای بهروز کیانی (به نسبت 000/800/9 ریال) و خانم شهربانو سعیدی اکبرزاده (به نسبت 000/200 ریال) انتقال نمود و از شرکت خارج شد. شرکا فعلی و میزان سهم الشرکه هر کدام عبارت است از: آقای بهروز کیانی به شماره ملی 181857XXXX و کدپستی 815795XXXX دارنده 000/800/19 ریال سهم الشرکه و خانم شهربانو سعیدی اکبرزاده به شماره ملی 181691XXXX و کدپستی 815795XXXX دارنده 200000 ریال سهم الشرکه. 2 شرکت نامبرده از تاریخ 1/11/89 منحل اعلام گردید و آقای بهروز کیانی به سمت مدیر تصفیه برای یک سال انتخاب شد و نشانی محل تصفیه نیز اصفهان، خ هشت بهشت شرقی کوچه احد پلاک 17 کدپستی 815795XXXX می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 17/11/89 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/01/10:

خلاصه تقاضانامه و شرکتنامه و اساسنامه شرکت مهندسی بازرگانی تام کالا مبین با مسیولیت محدود که در تاریخ 10/1/1388 تحت شماره 36587 و شناسه ملی 108602XXXX7 در این دایره بثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: کلیه فعالیت های مربوط به بازرگانی داخلی و خارجی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات، تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی و دولتی و فعالیت های پژوهش و طراحی، مشاوره و تهیه و تولید، نصب و راه اندازی و نظارت فنی کلیه فعالیت های مربوط بموضوع شرکت، مشارکت در مناقصات و مزایدات، اخذ تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در جهت تحقق اهداف شرکت، برپایی نمایشگاه های داخلی و خارجی و شرکت در آنها و کلیه فعالیت های مجاز که بنحوی در سوددهی شرکت موثر باشد. 2 مرکز اصلی شرکت: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی مجتمع دنیا واحد 8 کدپستی 815486XXXX 3 سرمایه شرکت: مبلغ بیست میلیون ریال که تماماً بصورت نقدی پرداخت شده و در اختیار مدیر عامل شرکت قرار گرفته است. 4 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 مدیران و صاحبان امضا: آقای بهروز کیانی مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای احمد امینی به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 10/1/1388 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی