اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 172

شناسه ملی: 10861992736

تاریخ ثبت: 1389/04/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/04/12

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/04/12:

شرکت فوق الذکر در مورخه 12/4/89 تحت شماره 172 و شناسه ملی 108619XXXX6 در شعبه ثبت شرکتهای این اداره ثبت و در تاریخ فوق الذکر از لحاظ امضا ذیل تکمیل و خلاصه اظهارنامه آن جهت اطلاع عموم به شرح زیر آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: طراحی، اجرا و نگهداری کلیه پروژه های کامپیوتری طراحی، اجرا و نگهداری کلیه پروژه های مخابراتی، طراحی، اجرا و نگهداری کلیه پروژه های حفاظتی و امنیتی طراحی و اجرای کلیه پروژه های تبلیغاتی طراحی، اجرا و نگهداری انواع شبکه های کامپیوتری و مخابراتی طراحی، اجرا و نگهداری سیستم های کامپیوتری اجرای پروژه های دوربین مداربسته طراحی و ساخت کلیه نرم افزارهای کامپیوتری برگزاری کلیه دوره های آموزشی کامپیوتر، برق و مخابرات فروش و خدمات پس از فروش سیستم های کامپیوتری، مخابراتی انجام کلیه خدمات انفورماتیک 2 آدرس شرکت: بندر جاسک خیابان امام (ره) جنب داروخانه آبکار 3 سرمایه شرکت: مبلغ سه میلیون ریال که به حسا به شماره 200253XXXX نزد بانک ملت واریز شد. 4 مدیران شرکت: آقای احسان پیوندی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای ایمان پیوندی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد رسمی و تعهدات بانکی از قبیل چک، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای مدیر عامل و مهر شرکت و نامه اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. 6 بازرسان شرکت: آقای غلامرضا پیوندی به عنوان بازرس اصلی و آقای تیمور پیراسته به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. سرپرست اداره ثبت و اسناد املاک جاسک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی