اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 733

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1388/05/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/05/03

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/05/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت خدماتی بانیان توسعه مهریز ( سهامی خاص) که در تاریخ 3/5/1388 تحت شماره ( 733 ) در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 25/4/1388 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی میشود: 1 موضوع شرکت: ایجاد و راه اندازی یک واحد خدماتی جهت احداث شبکه و تاسیس ات برق رسانی و انجام امور مربوط به خدماتی مشترکین اخذ وام و تسهیلات بانکی از منابع مختلف در صورت نیاز شرکت مشارکت با سایر شرکتها و موسسات و اخذ و اعطا نمایندگی به دیگر شرکتها در صورت نیاز شرکت و انجام امور بازرگانی مجاز و بطور کلی انجام کلیه اموری که به نحوی از انحا در ارتباط با موضوع شرکت بوده و مغایرتی با قانون تجارت نداشته باشد که در رابطه با موضوع شرکت موافقت اصولی شماره 300/2802 مورخه 14/4/1388 از طرف شرکت توزیع نیروی برق استان یزد صادر و در پرونده مربوطه بایگانی گردیده است. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت شرکت و به مدت نامحدود میباشد. 3 مرکز اصلی شرکت: یزد مهریز خیابان زارعزاده 4 سرمایه شرکت: مبلغ شش میلیون ریال منقسم به ششصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال آن طبق گواهی شماره 473/2150/2231 مورخه 25/4/1388 بانک کشاورزی شعبه مهریز پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 اولین مدیران: آقای سیدابوالقاسم حسینی به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیدمختار مرتضوی مهریزی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدحسین زارع عصمت آبادی به سمت عضو هییت مدیره و آقای روح الله زارع زاده مهریزی به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل کلا برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها و عقود اسلامی و همچنین حق امضا کلیه اسناد عادی و نامه های اداری شرکت به اتفاق با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : به شرح در ماده 40 و 44 اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدرضا زارع بیدکی به سمت بازرس اصلی و آقای محمد معتمدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 9 روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت اسناد و املاک مهریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی