اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/09/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: تهران خیابان آریانا خ دستغیب کو چه اسماعیل

تاریخ تاسیس: 1382/09/19

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/09/22:

شرکت فوق در تاریخ 19/9/82 تحت شماره 213282 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: اجرا پروژه های راهسازی و ابنیه اجرا پروژه های تاسیس اتی و انجام خدمات نگهداری تاسیس ات صنعتی و نیمه صنعتی ارایه خدمات کشاورزی و فضای سبز واردات و صادرات تمام کالاهای مجاز. 2 - مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آریانا خ دستغیب کو چه اسماعیل پ 11 . شعبه: شهرستان هشترود خ رجایی روبروی بیمارستان پروفسور هشترودی. 3 - سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 10 ریال. 4 - مدیران شرکت: آقایان عبداله قاصدی مغامیر مدیر عامل و عضو هییت مدیره و حمید قاصدی مغامیر عضو و رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی