اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 232037

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/07/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/07/20

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/09/15:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/9/83 شرکت مذکور منحل اعلام و آقای حمیدرضا گودرزی به سمت مدیرتصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه میدان هفت تیر خ مازندرانی ساختمان 18 ط 6 واحد 15 می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/07/20:

شرکت فوق در تاریخ 20/7/83 تحت شماره 232037 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تولید انواع قطعات فایبرگلاس و نیز انواع سقفهای کاذب و عایقهای صوتی و گرمایشی و سرمایشی و عایقهای ضدآب و خرید و فروش و تهیه و توزیع و صادرات و واردات انواع مواداولیه تولیدات مذکور و اخذ و اعطای نمایندگی و تاسیس شعب و انعقاد قراردادهایی که جهت پیشبرد اهداف شرکت لازم باشد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. 2 مرکزاصلی شرکت: تهران میدان هفت تیر ک مازندرانی ساختمان شماره 18 ط 6 واحدشمالی. 3 سرمایه شرکت مبلغ: 000 ‚ 000 ‚ 400 ریال. 4 مدیران شرکت: حمیدرضا گودرزی به سمت مدیر عامل و باحفظ سمت به سمت رییس و عضو هییت مدیره و غلامرضا لطفی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی