اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 394

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/08/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/08/26

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فوق که در تاریخ 26/8/87 تحت شماره 394 در دفتر داخلی ثبت شرکتهای ثبت اسناد و املاک جوانرود به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار آگهی میگردد: 1 ـ موضوع شرکت: شبکه گازرسانی، آب رسانی، انتقال خطوط آب، نفت و گاز، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز، انجام کلیه خدمات شهری عمرانی، تامین نیروی انسانی جهت کلیه ادارات و شرکت ها، تهیه و ساخت مخازن اب و نفت، انجام خطوط برق و مخابرات شهری و بین شهری، انجام کلیه تاسیسات فنی، مکانیکی، ساختمان، شوفاژکاری، گازرسانی به منازل مسکونی و ادارات و مراکز صنعتی تجاری، انجام پروژه های راه و ساختمان. 2 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که 35 % آن به حساب جاری 81961 ـ 1848 بنام شرکت در شرف تاسیس فوق نزد بانک تجارت شعبه روانسر واریز گردیده و باقیمانده در تعهد پرداخت سهامداران است. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: روانسر ـ خیابان امام خمینی ـ کوچه لاله چهار ـ جنب بانک ملی 4 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 ـ مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضا دارند: آقایان فاتح مرادی فرد به سمت رییس و مختار مرادی فرد نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل شرکت و خانم چنور علیمرادی منشی و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد رسمی و تعهدآور و اوارق بهادار بانکی با امضای رییس هییت مدیره و مدیر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضا یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود. 6 ـ بازرسان شرکت: آقای حمید اکبری و خانم قدم خیر امینی بترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علل البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شد. رییس ثبت اسناد و املاک جوانرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی