اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 10962

شناسه ملی: 14003836369

تاریخ ثبت: 1392/09/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/09/06

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/09/06:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/18:

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فوق که در تاریخ 6/9/92 تحت شماره 10962 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میشود. 1 ـ موضوع شرکت: خرید و فروش، تهیه و توزیع، صادرات و واردات، تهیه ماشین آلات سبک و سنگین و خدمات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی با رعایت کلیه قوانین و مقررات رسمی کشور، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از بانکهای داخلی و خارجی، پیمانکاری کلیه کالاها که به نحوی از انحا به امور شرکت بستگی داشته باشد، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش ـ برج صدف ـ طبقه 3 ـ واحد 301 ـ صندوق پستی 224 3 ـ میزان سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال. 4 ـ مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 ـ مدیران شرکت: آقای احمدرضا مشیری اندرزی به سمت مدیر عامل ، خانم طناز طلیعه به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 1767602 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی