اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 509396

شناسه ملی: 14006761368

تاریخ ثبت: 1396/02/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 1998846644

آدرس: تصفیه تهران سعادت آباد خیابان شهید برادران صرافها خیابان شهید غلامرضا میرزایی 15 پلاک 55 ساختمان مهرگان طبقه چهارم واحد 19

تاریخ تاسیس: 1396/02/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/02/20:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور منحل اعلام و آقای محسن پرور به شماره ملی 193085XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب ونشانی محل تصفیه تهران سعادت آباد ـ خیابان شهید برادران صرافها ـ خیابان شهید غلامرضا میرزایی( 15 ) ـ پلاک 55 ـ ساختمان مهرگان ـ طبقه چهارم ـ واحد 19 ـ کدپستی 199884XXXX می باشد. پ 961207XXXX61336 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران-شهر تهران-پیچ شمیران-خیابان انقلاب اسلامی-خیابان بهار جنوبی-پلاک 37 -برج بهار-طبقه دوم-واحد 336 کدپستی 156163XXXX تغییر یافت. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل شرکت آقای علی کاوسی نژاد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960525XXXX73942 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/20:

تاسیس شرکت سهامی خاص آوان پخش فرداد درتاریخ 20/02/1396 به شماره ثبت 509396 به شناسه ملی 140067XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:ارایه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی شامل تولید، مونتاژ، خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، (از جمله انواع مختلف روغن ها و روانکارهای وسایل نقلیه صنعتی و نیمه صنعتی، تجاری، سبک، نیمه سنگین و سنگین و سایر قطعات مرتبط با آنها درتمامی زمینه ها و کاربردها)خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد تمامی بانک هاو موسسات اعتباری و مالی، ترخیص کلیه کالاها از گمرکات داخلی و خارجی، اخذ نمایندگی ازشرکت های داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی، ایجاد و اعطای شعب و نمایندگی کالاهای مجاز بازرگانی در داخل و خارج کشور به اشخاص حقیقی یا حقوقی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها وموسسات اعتباری و مالی داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانکاری ها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، برگزاری و شرکت در کلیه همایش ها و سمینارها و جشنواره ها وکنفرانس های مختلف داخلی و خارجی و برپایی غرفه در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه فعالیت شرکت.خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، حق العملکاری سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های صنعتی و تولیدی و بازرگانی، تجارت الکترونیک، ارایه خدمات اطلاع رسانی در خصوص موضوع شرکت، اخذ نمایندگی جهت فروش محصولات مجاز بازرگانی از شرکتهای معتبر داخلی وخارجی، پژوهش و تحقیق در خصوص موضوع فعالیت شرکت، راه اندازی وب سایت و مدیریت پروژه بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ انقلاب ـ خیابان شهید محسن عباسی اصفهانی ـ خیابان حقوقی ـ پلاک 52 ـ طبقه دوم ـ واحد 3 ـ کدپستی 161197XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی بانام می باشد که مبلغ 1000000 ریال بموجب گواهی بانکی شماره 906 مورخ 4/12/95 بانک ملی ایران شعبه خیابان انقلاب پرداخت گردیده است. اولین مدیران: محسن پرور به شماره ملی 193085XXXX و به سمت رییس هییت مدیره و علی کاوسی نژاد به شماره ملی 200314XXXX و به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و بهزاد عبدالملکی به شماره ملی 200317XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا 2 نفر از 3 نفر اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای 2 نفر از 3 نفر اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهسا فرهمندنیا به شماره ملی 200322XXXX به سمت بازرس اصلی و فاطمه نوری زاده به شماره ملی 199027XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 960220XXXX88647 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی