اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 318236

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/12/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/12/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/12/11:

50,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق درتاریخ 11/12/1386 تحت شماره 318236 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 11/12/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی حق العملکاری و ترخیص کالا از تمامی گمرکات کشور اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه از و به شرکتهای داخلی و خارجی شرکت در مزایده و مناقصه های دولتی و خصوصی شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی اخذ وام و استفاده از تسهیلات مالی بصورت ارزی و ریالی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکزاصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران هفت تیر اول مفتح جنوبی روبروی ایران خودرو ک نامدار پلاک 4 واحد 4 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/50 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای مجید غفار زاده به سمت رییس هییت مدیره، 2 ـ 5 ـ آقای شهرام امامی به سمت عضو هییت مدیره، 3 ـ 5 ـ آقای شهرام امامی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی