اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 11001

شناسه ملی: 14008169408

تاریخ ثبت: 1397/12/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: استان خوزستان ، شهرستان بندرماهشهر ، بخش بندر امام خمینی ، شهر بندرامام خمینی ، منطقه ویژه اقتصادی ، خیابان منطقه ویژه اقتصادی بندرامام ، خیابان سایت 5 منطقه ویژه اقتصادی ، پلاک 0 ، طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1397/12/04

کد پستی: 6356174134

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/12/04:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/04:

تاسیس شرکت سهامی خاص پترو سامان آوران رازی درتاریخ 04/12/1397 به شماره ثبت 11001 به شناسه ملی 140081XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:از ارایه خدمات فنی و عمومی به صنایع خصوصا" نفت، گاز و پتروشیمی شامل: مدیریت و اجرای عملیات بهره برداری و تعمیرات واحدهای صنعتی نصب و راه اندازی سیستم های مکانیکی، برق و ابزار دقیق واحدهای صنعتی عملیات طراحی و اجرا انبارهای کالای مکانیزه، سفارشات داخلی و خارجی، خرید داخل و خارج ماشین آلات، تجهیزات و وسایل فنی و کارگاهی مورد لزوم صنایع انجام خدمات مهندسی پایه و تفصیلی صنایع مشاوره و طراحی ساختمانهای کارگاهی، اداری، مسکونی و فوندانسیونهای صنعتی انجام کارهای خدماتی و عمومی و رفاهی شامل تامین نیروی انسانی،رستوران، کیترینگ، فضای سبز، انبار گردانی و غیره مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از کشور در جهت اهداف شرکت ایجاد شعب و نمایندگی شرکت در داخل یا خارج از کشور و همچنین اخذ نمایندگی از شرکت های داخل و خارج از کشور انجام عملیات خدماتی و بازرگانی. استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری با نک ها و موسسات اعتباری انجام سایر عملیاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان، شهرستان بندرماهشهر، بخش بندر امام خمینی، شهر بندرامام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی، خیابان منطقه ویژه اقتصادی بندرامام، خیابان سایت 5 منطقه ویژه اقتصادی، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 635617XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 1000000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 117 مورخ 08/11/1397 نزد بانک ملی ایران شعبه کارخانجات شیمیایی رازی با کد 6998 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای محمد بهنام به شماره ملی 065243XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آریا فسفریک جنوب به شناسه ملی 101025XXXX6 و به نمایندگی محمدحسین منذری به شماره ملی 065305XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال سامان شیمی خاورمیانه به شناسه ملی 103204XXXX9 و به نمایندگی محمدرضا علیخانی به شماره ملی 048054XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای عبدالحسین حاجی احمدسالار به شماره ملی 200197XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور( سفته، برات و قراردادها ) با امضا متفق دو نفر از اعضابه شرح ذیل: مدیرعامل یا یکی از اعضا هییت مدیره یا مدیر بهره برداری همرا با مهر شرکت معتبر می باشد. مجوز امضا چک به اتفاق دو نفر از اعضاذیل: محمدبهنام (مدیرعامل ) یا حسین منذری (رییس هییت مدیره )یا عبدالحسین حاجی احمد سالار (عضو هییت مدیره )یا مدیر بهره برداری یا محمد مولایی ( مدیر مالی ) همرا با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی 101004XXXX0 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای نعیم ساری به شماره ملی 585963XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 971205XXXX14362 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی