اطلاعات عمومی

منحل شده تعاونی

شماره ثبت: 149

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 27/10/88 شرکت فوق الذکر منضم به نامه شماره 1337 4/11/88 اداره تعاون بابلسر که با حضور اکثریت اعضا در محل شرکت برگزار گردید، پس از رسمیت جلسه و تعیین هییت مدیره مجمع تغییرات ذیل بعمل آمد: 1 با توجه به راکد بودن و ضرر و زیان شرکت و عدم صرفه اقتصادی، انحلال شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 2 آقایان رجبعلی برزگر و مسلم تقی نسب و مصطفی پورتقی به عنوان هییت تصفیه برای یکسال انتخاب گردیدند. 3 روزنامه بشیر مازندران جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ثبت اسناد و املاک بابلسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی