اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 4305

شناسه ملی: 14007612200

تاریخ ثبت: 1397/03/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 1991614437

آدرس: موجب نامه شماره 600/97/150 مورخ 6/6/97 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت و مستند به صورتجلسه هییت مدیره مورخة 5/4/97 مرکز اصلی شرکت مذکور به نشانی استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله ونک بزرگراه کردستان بن بست فرشید پلاک 2 طبقه دوم واحد 4

تاریخ تاسیس: 1397/03/05

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/03/05:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/09:

به موجب نامه شماره 600/97 , 150 مورخ 6/6/97 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت و مستند به صورتجلسه هییت مدیره مورخة 5/4/97 مرکز اصلی شرکت مذکور به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله ونک-بزرگراه کردستان-بن بست فرشید- پلاک 2 طبقه دوم-واحد 4 کدپستی 199161XXXX انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران تحت شماره 530976 به ثبت رسیده است. پ 970709XXXX67702 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آدرس شرکت از واحد ثبتی بندرانزلی به واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله ونک-بزرگراه کردستان-بن بست فرشید-پلاک 2 -طبقه دوم-واحد 4 کدپستی 199161XXXX منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 970522XXXX07610 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/05:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود برتر اندیشان موفق ایده آل درتاریخ 05/03/1397 به شماره ثبت 4305 به شناسه ملی 140076XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ارایه خدمات مشاوره و کارشناسی و ارزیابی فنی و اقتصادی (توزیعی خدماتی) تهیه طرح های نوسازی صنایع و انجام بازاریابی غیرهرمی و طراحی و تولید و بازارار یابی فروش و خدمات پس از فروش نرم افزارهای اداری و بازرگانی و مالی و ایجاد بانکهای اطلاعاتی و انجام خدمات مشاوره (ای ـ تی) به مشتریان و قبول نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش محصولات نرم افزاری و سخت افزاری تولید داخلی و خارجی و شرکتهای وابسته و شرکت در مناقصه ها و اجرای پروژه های (ای ـ تی) نرم افزاری و سخت افزاری و انجام خدمات حمل و نقل درون شهری و خدمات خرید و سایرنیازمندی ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان گیلان ـ شهرستان بندر انزلی ـ بخش مرکزی ـ شهر بندرانزلی ـ رمضانی ـ کوچه (شهید قایقچی) ـ کوچه (دوم قایقچی) ـ پلاک ـ 21 ـ ساختمان امیرکبیر ـ طبقه پنجم ـ واحد 11 کدپستی 431568XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای میخاییل مالیکوف به شماره فراگیر 112948815 دارنده 450000 ریال سهم الشرکه آقای میخایل چرپانو به شماره فراگیر 115614430 دارنده 550000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای میخاییل مالیکوف به شماره فراگیر 112948815 و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود آقای میخایل چرپانو به شماره فراگیر 115614430 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاهمراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار سوال جواب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970305XXXX46692 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی