اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 34545

شناسه ملی: 14007662085

تاریخ ثبت: 1397/03/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 3146996154

آدرس: تصفیه استان البرز شهرستان کرج بخش مرکزی شهر کرج رجایی شهرفاز 1 بلوار شهید مطهری خیابان شهیدمحسن ومحمدفرجی دوم فاز 1 پلاک 27 مجتمع تخت جمشید طبقه دوم واحد 7

تاریخ تاسیس: 1397/03/29

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/03/29:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت منحل شد. ـ آقای علی عباس نظرلو به آدرس استان: استان البرز، شهرستان کرج، بخش مرکزی، شهر کرج، رجایی شهرفاز 1 ، بلوار شهید مطهری، خیابان شهیدمحسن ومحمدفرجی (دوم فاز 1 )، پلاک 27 ، مجتمع تخت جمشید، طبقه دوم، واحد 7 کدپستی 314699XXXX می باشد به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. ـ آدرس محل تصفیه استان البرز، شهرستان کرج، بخش مرکزی، شهر کرج، رجایی شهرفاز 1 ، بلوار شهید مطهری، خیابان شهیدمحسن ومحمدفرجی (دوم فاز 1 )، پلاک 27 ، مجتمع تخت جمشید، طبقه دوم، واحد 7 کدپستی 314699XXXX می باشد. ش 980121XXXX89969 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/29:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود سایه گستر الماس رفیع در تاریخ 29/03/1397 به شماره ثبت 34545 به شناسه ملی 140076XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارایه کلیه خدمات ساخت سازه های فلزی ـ خریدوفروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ عقد قراداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز ـ شهرستان کرج ـ بخش مرکزی ـ شهر کرج ـ رجایی شهرفاز 1 ـ بلوار شهید مطهری ـ خیابان دوم (شهیدمحسن فرجی) ـ پلاک 27 ـ ساختمان تخت جمشید ـ طبقه دوم ـ واحد 7 کدپستی 314699XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علی عباس نظرلو به شماره ملی 571939XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای محمد رفیعی به شماره ملی 617929XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای علی عباس نظرلو به شماره ملی 571939XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد رفیعی به شماره ملی 617929XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970329XXXX36714 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی