اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 324619

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/03/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران ستارخان خ باقرخان

تاریخ تاسیس: 1387/03/29

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/03/29:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 29/03/1387 تحت شماره 324619 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 29/03/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: ارایه خدمات فنی و مهندسی مشاوره طراحی نظارت فنی و ساخت و اجرا کلیه پروژه های تاسیساتی و عمرانی و ساختمانی مورد نیاز شرکت و ساخت پروژه های ساختمانی شامل ساختمان های اداری تجاری مسکونی و مجموعه های فرهنگی و توریستی و ورزشی و وسیاحتی اقامتی و زیارتی و هتل و متل و مهمانسرا و هتل آپارتمان و ویلا پلاژ و شرکهای توریستی و مراکز تفریحی و ورزشی فرهنگی و اقامتی دهکده های ورزشی در سراسر کشور و نیز واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی علی الخصوص تجهیزات و ملزومات لازم مربوط به موضوع فعالیت شرکت و همچنین سایر فعالیت های مجاز بازرگانی در راستای اهداف شرکت انعقاد قرارداد داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و بین المللی اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور اخذ وام اعتبار از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری به صورت ارزی و ریالی در داخل و خارج از کشور و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت. 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران ستارخان خ باقرخان پ 41 ط 2 زنگ 5 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به 1000 سهم 000/10 ریالی که تعداد 1000 سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 457 مورخ 27/03/1387 نزد بانک سپه شعبه شهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای محمدرضا ونکی فراهانی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم زهره مظفر به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای سعید اعظمی قمی به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای سعید اعظمی قمی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و نیز کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی وعلی البدل: 1 ـ 1 ـ آقای حمید مرجانی مقدم به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 2 ـ آقای سیدمحسن فضلییی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی