اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 10900

شناسه ملی: 14004997510

تاریخ ثبت: 1394/03/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: زنجان الهیه فاز 2 خیابان 30 متری قطعه 1400

کد پستی: 4519974944

تاریخ تاسیس: 1394/03/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/03/19:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/19:

تاسیس شرکت نیرو سالار زنجان شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 10900 و شناسه ملی 140049XXXX0 و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت با مسیولیت محدود نیرو سالار زنجان درتاریخ 1394/03/19 به شماره ثبت 10900 به شناسه ملی 140049XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام خدمات قرایت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین شهری وروستایی، انجام خدمات نصب انشعابات جدید؛ تغییرات قدرت؛ اصلاح؛ جابجایی داخلی و جمع آوری انشعابات (انشعاب دایم) در شهر و روستا. انجام خدمات پیگیری وصول مطالبات از مشترکین بدهکار اعم از خدما ت قطع ووصل مجدد و توزیع اخطار (بابت بدهی: بهای برق مصرفی، هزینه های انشعاب و سایر هزینه های احتمالی) و نصب و برداشت برق های موقت روزانه شهری وروستایی، انجام فعالیتهای تعمیرات و سرویس پیشگیرانه خطوط 20 کیلوولت هوایی و زمینی و خطوط 400 ولت هوایی و زمینی، سرویس و نگهداری و تعمیر پستهای هوایی و زمینی، تعادل بار، تعمیرات روشنایی معابر، پاسخگویی به تلفنهای 121 - و انجام کلیه خدمات عمرانی و پیمانکاری در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: زنجان- الهیه- فاز 2 خیابان 30 متری- قطعه 1400 - کدپستی 451997XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 5/000/000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: .آقای رضا شعبانی به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 428438XXXX دارنده 2/500/000 ریال سهم الشرکه. 2 .آقای رسول حمیدی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 428295XXXX دارنده 2/500/000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها و نامه های عادی و اداری با امضا آقای رسول حمیدی با سمت رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی