اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 863

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/07/13:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/6/85 نام شرکت از شرکت تعاونی حسابرسی متفکران بجنورد به شرکت تعاونی حسابرسی پردازشگران خراسان شمالی تغییر یافت و موضوع ماده یک اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. آدرس شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید واقع در بجنورد، خیابان هفده شهریور شمالی، کوچه شهید جهانگیر مهجوری، پلاک 14 ، مجتمع رز، واحد یک تغییر یافت و روزنامه خراسان جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. کفیل ثبت اسناد و املاک بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی