اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/10/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: اصفهان خیابان هاتف کوچه نگار

تاریخ تاسیس: 1382/10/22

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/10/23:

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه و شرکت دیبا گستر آسیا با مسیولیت محدود که در تاریخ 22/10/82 تحت شماره 21684 در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار محلی آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تامین نیروی انسانی موقت. 2 - مرکز اصلی شرکت: اصفهان خیابان هاتف کوچه نگار پلاک 63 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی است که تماما پرداخت گردیده در اختیار مدیران شرکت قرار گرفته است. 4 - مدت شرکت از تاریخ 15/10/82 به مدت نامحدود. 5 - مدیران و صاحبان امضا: آقای محمدعلی رام هرند به سمت مدیر عامل و آقای احمدرضایی آدریانی به سمت رییس هییت مدیره که برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی