اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 14003715460

تاریخ ثبت: 1392/08/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/08/11

کد پستی: 7719616666

آدرس: رفسنجان خیابان عدالت کوچه عدالت 4 شماره 8

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/28:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت حسابداری آرکا حساب رفسنجان سهامی خاص شناسه ملی 140037XXXX0 که در تاریخ 16/8/92 شماره ثبت 3016 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 18/8/92 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود 1 موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات حسابداری، حسابرسی، انبار گردانی موسسات و شرکتهای خدماتی، بازرگانی و صنعتی و نیز تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی، صورتهای مالی و تحریر دفاتر قانونی و انجام امور مربوط به مفاصا حساب مالیاتی و بیمه ای و تامین نیروی انسانی مورد نیاز موسسات و شرکتها و همچنین تهیه و اجرای نرم افزارهای حسابداری و انبار داری و پشتیبانی آنها پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: رفسنجان خیابان عدالت کوچه عدالت 4 شماره 8 کدپستی 771961XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ یکصد میلیون ریال منقسم به یکصد سهم یک میلیون ریالی با نام که مبلغ سی و پنج میلیون ریال آن طی گواهی شماره 17/2/4210 مورخه 11/8/92 بانک صادرات شعبه بعثت رفسنجان پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: آقایان ماشاالله امیری پور به سمت رییس هییت مدیره، یدالله کاظمی رنجبر به سمت نایب رییس هییت مدیره و غلامعباس نظری نژاد به سمت مدیر عامل ، و عضو هییت مدیره و محمود نصیری دولت آباد و رضا علی بافقی به سمت اعضا هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شده اند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و بروات به امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه است. 8 بازرس اصلی و علی البدل: خانم مریم خراسانیان به سمت بازرس اصلی و آقای عظیم حسینی به سمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شده است ش 602200XXXX110967XXXX مسیول ثبت شرکتهای ثبت رفسنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی