اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/10/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/10/14

آدرس: شهرستان هرسین خیابان آموزش و پرورش کوچه شهید کرمی

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

با توجه به موادی از قانون تجارت و نامه شماره 5593 مورخ 14/10/83 اداره تعاون شهرستان هرسین خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت تعاونی فوق که در تاریخ 5/11/83 به شماره 167 در دفتر داخلی ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده است جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - نام شرکت: شرکت تعاونی 2689 قالیبافی و گلیم بافی شمیم گلبرگ وصال. 2 - موضوع شرکت: به شرح ماده 3 اساسنامه. 3 - مرکز اصلی شرکت: شهرستان هرسین- خیابان آموزش و پرورش کوچه شهید کرمی- پلاک 54 . 4 - تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5 - سرمایه اولیه شرکت: مبلغ شصت میلیون ریال که به یکصد و بیست سهم پانصد هزار ریالی منقسم گردیده است که برابر گواهی شماره 615/2904 مورخ 14/10/83 صندوق تعاون مبلغ بیست میلیون ریال آن نقداً به حسابه شماره 70/252 واریز گردیده است. 6 - مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: خانم فرحناز اسماعیلی به سمت رییس هییت مدیره و آقای سبزمراد ملایی قلعه محمد به سمت نایب رییس و مدیرعامل و خانم سهیلا اسمعیلی گله جاری به سمت منشی هییت مدیره و خانم گل نبات بیگی کرگانی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره انتخاب گردیده و مقرر شده کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک- سفته- برات و اوراق بهادار با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر تعاونی دارای اعتبار و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 7 - بازرسان شرکت: خانم فاطمه طلایی تبار به سمت بازرس اصلی و خانم راضیه جانی گیز مرود به سمت عضو علی البدل و برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 8 - روزنامه رسمی کشور برای درج تصمیمات و آگهی های تعاونی تعیین گردید. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان هرسین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی