اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3561

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 7/12/84 شرکت منحله پی یو ایران سهامی خاص که در تاریخ 7/8/73 تحت شماره 3561 در این دایره به ثبت رسیده تغییرات زیر انجام گرفت: صورتهای مالی منتهی به 31/6/81 و 31/6/82 و 31/6/83 و 31/6/84 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان ناظر تصفیه تعیین شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. مدت ماموریت آقای محمود دلیلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سازمان صنایع ملی ایران به عنوان مدیر تصفیه از تاریخ 5/12/84 به مدت یک سال تمدید شد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی