اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1054

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1389/03/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: لنگرود جاده چمخاله نرسیده به پمپ بنزین روبروی صافکاری سید

تاریخ تاسیس: 1389/03/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/03/12:

2,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت امیدنور خزر تحت شماره 1054 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود. 1ـ موضوع شرکت: نصب لوازم اندازهگیری مربوط به فشار ضعیف در صورت اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح 2ـ تاریخ تشکیل و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3ـ سرمایه شرکت: به مبلغ 000/000/2 ریال نقدی 4ـ مرکز اصلی شرکت: لنگرود ـ جاده چمخاله نرسیده به پمپ بنزین روبروی صافکاری سید پلاک 360 ـ کدپستی 44714 ـ 44741 5ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: آقایان مرتضی آقایی فتیده به سمت مدیرعامل و بزرگ عباسی به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضائ مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. 6ـ بازرسان شرکت: 7ـ محل شعب شرکت: رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان لنگرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی