اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 12823

شناسه ملی: 14006693751

تاریخ ثبت: 1396/01/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/01/19

آدرس: همدان میدان شهدا خیابان 17 شهریور روبروی خیابان گلچهره پاساژ همدان یدک

کد پستی: 6513697968

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/01/19:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/19:

تاسیس شرکت سهامی خاص عایق صنعت اکباتان پارسا درتاریخ 19/01/1396 به شماره ثبت 12823 به شناسه ملی 140066XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارایه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و صادرات و واردات عایق و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال / سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطا نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی- انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور- اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، در صورت لزوم قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم( موضوع فعالیت شرکت مذکور بمنزله صدور و اخذ پروانه فعالیت نمیباشد) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: همدان ـ میدان شهدا ـ خیابان 17 شهریور ـ روبروی خیابان گلچهره ـ پاساژ همدان یدک کدپستی 651369XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی بانام می باشد که مبلغ 350000 ریال آن برابر گواهی شماره 203/195 - 28/10/95 بانک سینا شعبه ملایر بحساب شرکت واریز و مابقی در تعهد اعضا میباشد. اولین مدیران:خانم نوشین محمدی به شماره ملی 392030XXXX به سمت عضو هییت مدیره،عضو اصلی وخانم کبری الماسی به شماره ملی 393449XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای افشین محمدی به شماره ملی 393454XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل(هرسه بمدت دوسال) دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سجاد جانی خانی به شماره ملی 392041XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای رضا ترکمن به شماره ملی 392038XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 960119XXXX83892 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی