اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/07/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/07/04

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت تعاونی مسکن مهر ممقان در مورخه 4/7/86 تحت شماره ( 656 ) در اداره ثبت اسناد و املاک آذر شهر به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه ذیلاً برای اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 - نام شرکت: شرکت تعاونی مسکن مهر ممقان 2 - موضوع شرکت: ساخت و آماده سازی مسکن برای اعضا صرفا در زمین با کاربری مسکونی 3 - مرکز اصلی شرکت: ممقان، خیابان امام شرکت تعاونی مسکن مهر ممقان 4 - مبدا شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 5 سال می باشد. 5 - سرمایه شرکت: سرمایه اولیه شرکت مبلغ 150 میلیون ریال که از 25 سهم 6 میلیون ریالی تشکیل یافته و مبلغ 50 میلیون ریال از طرف شرکا برابر گواهی مورخه 12/6/86 به حساب 2500 نزد صندوق تعاون شعبه تبریز واریز شده است. 6 - اولین مدیران و اشخاصی که حق امضا دارند: 1 - آقای یونس یحیی زاده به سمت رییس هییت مدیره 2 - محسن حبیب نژاد به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 - آقای سعید امامقلی زاده به سمت منشی و آقای سورج ترابی به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب که کلیه قراردادها و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و عقود اسلامی و مشارکتهای بانکی و تسهیلات بانکی با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل و در غیاب رییس با نایب رییس و مدیر عامل و همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 7 - بازرسین شرکت: آقایان محمد عیوض علیزاده و عادل اخلاقی به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی