اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 5605

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخه 29/6/83 شرکت مذکور تصمیمات به شرح زیر اتخاذ گردید: الف- نوع شرکت از (مسیولیت محدود) به سهامی خاص تغییر یافت. ب- اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره مورد تصویب قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. ج- سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم بر یکصد سهم بانام ده هزار ریالی می باشد که نقداً طی گواهی شماره 1040 - 30/6/83 بانک ملی شعبه بلوار آزادی ساری پرداخت گردید. د- آقایان میر رجب هاشمی به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل و سید محمد هاشمی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و خانم حوا طاهری سنگتراشانی به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری شرکت با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ه - آقایان احمد رضا مظلومی ابوخیلی و غلامرضا فدایی وزملایی به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. و- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای داخلی شرکت تعیین شد. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی