اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 24606

شناسه ملی: 10190060752

تاریخ ثبت: 1392/03/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: ماهدشت خ خدایار خان خ اول درب نهم

کد پستی: 3145615978

تاریخ تاسیس: 1392/03/22

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت منحل اعلام گردید. ـ خانم زهرا جباری زاده با کد ملی 006304XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. ـ محل تصفیه به آدرس: ماهدشت ـ خ خدایار خان ـ خ اول درب نهم کدپستی: 314561XXXX اعلام گردید. ش 960613XXXX00824 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/22:

شرکت فوق در تاریخ 22/3/1392 تحت شماره 24606 و شناسه ملی 101900XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 22/3/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: خرید و فروش و پخش و فروش: کلیه فرآورده های غذایی از قبیل سوسیس کالباس و... و همچنین انواع نوشیدنیهای مجاز مانند آب میوه ها، ماالشعیر و محصولات سلولزی (دستمال کاغذی و...)، محصولات آرایشی و بهداشتی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح، سردخانه ای، خشکبار حبوبات چای و قند و شکر و برنج و خرید و فروش و توزیع لبنیات صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر کرج ماهدشت خ خدایارخان خ اول درب نهم 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 خانم فاطمه بلخکانلو به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 خانم الهام قبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 خانم زهرا بلخکانلو به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 خانم زهرا بلخکانلو به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. ش 1659712 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی