اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 602

شناسه ملی: 10980172415

تاریخ ثبت: 1390/02/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/02/05

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/02/05:

35,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ 5/2/90 تحت شماره 602 و شناسه ملی 109801XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: ساخت مجتمع خدماتی رفاهی شامل پمپ بنزین رستوران تالار CNG و غیره ایجاد مراکز تفریحی سیاحتی و رفاهی ایجاد و ساخت یادمان و نخلستان به نام شهدای شرهانی انجام کارهای فرهنگی و هنری ایجاد فروشگاه های عرضه کالا و خدمات انجام کلیه کارهای تجاری صادرات و واردات اعزام کاروان های زیارتی به مناطق جنگی شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: دهلران بلوار شهید بهشتی 4 ـ سرمایه شرکت: یکصد میلیون ریال که مبلغ 35000000 ریال به موجب گواهی بانک انصار به حساب 151143XXXX5251 واریز و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: علی قاسمی رییس هییت مدیره و احسان قاسمی نایب رییس و طاهره قاسمی منشی و زینب بیگ پور مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضای زینب بیگ پور همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل مطابق اساسنامه 8 ـ بازرسان شرکت: آقای عبدالنبی محمدی بازرس اصلی و زینب محمدی بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند. 9 ـ روزنامه اطلاعات جهت انتشار آگهی های شرکت تعییین گردید. 10 ـ در تاریخ 5/2/90 ذیل ثبت تکمیل و امضا گردید. رییس ثبت اسناد و املاک دهلران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی