اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 356628

شناسه ملی: 10104026820

تاریخ ثبت: 1388/05/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران خ شهید دستگردی ظفر بالاتر از نفت شمالی

تاریخ تاسیس: 1388/05/28

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/05/28:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 28/5/1388 تحت شماره 356628 و شناسه ملی 101040XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/5/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: طراحی ساخت و نصب ماشین آلات صنعتی خدمات مشاوره صنعتی طراحی و اجرای سیستمهای تاسیساتی مسکونی کارخانجات سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب صنعتی مسکونی امور مجاز بازرگانی و خدمات مربوط به واردات و صادرات عایق کاری صنعتی و تعمیر و نگهداری سیستمهای مرتبط با موضوع شرکت و اخذ وام و اعتبار از بانکهای سراسر کشور نصب و راه اندازی کارخانجات صنعتی راه اندازی کارخانجات صنعتی راه اندازی سیستم های برق و کنترل و اتوماسیون کارخانجات. 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید دستگردی ظفر بالاتر از نفت شمالی پ 175 جدید 201 قدیم ط اول واحد 1 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 139563 مورخ 18/5/1388 نزد بانک کارآفرین شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای وهاب بابازاده خامنه به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای سیامک بابازاده خامنه به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم مریم آذرنیا به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای سیامک بابازاده خامنه به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی وعلی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای شهریار توسلی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای عبدالمحمدپورمند به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی