اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/03/03:

31,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی 20/3/86 و هییت مدیره مورخ 3/3/86 و 20/3/86 که نامه 68065/4/86 ارسال گردید: اعضای هییت مدیره عبارتند از: بهنام بصیری زاده مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شد، مهدی فیاضی رییس هییت مدیره، خلیل اسدی نایب رییس هییت مدیره، بهنام بصیری زاده منشی و عضو برای مدت سه سال انتخاب شدند. حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره در غیاب رییس با نایب رییس همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حق امضای اوراق عادی با رییس هییت مدیره یا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی فاطمه نیسی، بازرس علی البدل معصومه نیسی برای یک سال مالی انتخاب شدند. عملکرد هییت مدیره و بازرسان و صورت های سال 85 تصویب شد. بودجه سال 86 تصویب شد. تعداد اعضای 7 نفر و سرمایه 000/500/31 ریال تصویب شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی