اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 9664

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 4/12/88 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: با توجه به عزل بازرس اصلی در نتیجه آقای محمدحسن افلاطونیان به سمت بازرس اصلی و آقای سید جلال قوامی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ثبت یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی